Či veríme, či nie, sú to práve prekážky, výzvy a stresové situácie, ktoré v nás prebúdzajú vnútorné zdroje, ktoré by za priaznivých okolností ostali skryté.
Je to ako s chrípkou. Naše telo sa vtedy zmobilizuje a vyšle do boja s vírusom protilátky. Aby tak však mohlo v situácii ohrozenia urobiť, musíme mu vopred umožniť posilňovať imunitný systém, či už očkovaním, alebo zdravou stravou a pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu.
Rovnako je to aj s našou duševnou odolnosťou, odborne nazývanou rezilienciou. Je to nadstavbová vlastnosť, vyššia duševná schopnosť, ktorá nám umožní odolávať ohrozujúcim vplyvom prostredia, efektívne zvládať záťaž a čeliť aktuálnym výzvam.
To, čomu momentálne čelí celý svet je veľkou výzvou, ktorá vzbudzuje rešpekt, prebúdza strach a v niektorých prípadoch aj paniku. Strach je človeku geneticky daný, tisícročia mu umožňoval prežiť, a je teda úplne prirodzený. Je na nás, do akej miery ho dokážeme prijať, spracovať a správne pochopiť.
Vždy – a najmä teraz, keď pociťujeme ohrozenie a neistotu – by sme sa nemali zabudnúť usmievať. PRETOŽE ÚSMEV DOKÁŽE PRESVEDČIŤ DUŠU, ŽE VŠETKO BUDE VPORIADKU