Mentoring je zámerný rozvíjajúci sa vzťah medzi skúsenejšou osobou, ktorá pomáha niekomu ďalšiemu vybudovať profesionálny alebo osobný život. Vzniká medzi nimi vzájomná dôvera, ktorá buduje rovnocenný vzťah, podľa stanovených pravidiel. Nie je to žiadne doučovanie, konzultácia ani koučing. Môžeme to nazvať profesionálnym partnerstvom, ktoré sa dá využiť v akademickom alebo pracovnom živote.

Ďakujem ALKP- Asociácia lektorov a kariérnych poradcov za možnosť rozšíriť si profesijné portfólio a získať ďalšie zručnosti pri práci s ľuďmi, ktorí sa chcú posúvať a rásť

Rola mentora mi naozaj sadla a dáva mi nesmierny zmysel.