„Najväčší objav v psychológii je, že ľudské bytosti môžu zmeniť kvalitu svojho života tým, že zmenia postoj svojej mysle.“
(William James)

Táto myšlienka najlepšie vystihuje podstatu kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorej sa už roky venujem.
Základná idea KBT je, že tvoje myslenie určuje kvalitu tvojho života. Ak zmeníš svoje myslenie, zlepšíš si svoj život.
Vonkajšie faktory sú do určitej miery dôležité, no to, čo má najväčší vplyv, je skutočnosť, ako tieto vonkajšie faktory interpretuješ.
Ak si napríklad myslíš, že musíš byť dokonalý, malé sklamania ti budú pripadať ako obrovské zlyhania.
Ak sa budeš neustále zaoberať svojimi obavami a strachom, nakoniec ťa to premôže.
Ak sa budeš držať pochybností o sebe samom, zničíš si radosť zo života.
To, ako sa rozhodneš prijímať a interpretovať udalosti každého dňa znamená mať moc mysle nad náladou.
Čo je teda KBT?
Je to metóda, ktorou postupne identifikujeme tvoje nesprávne návyky či negatívne myšlienky a nahradíme ich zdravším.
Spoločne zmeníme tvoj vnútorný dialóg.
Táto technika postupne nastaví zdravú schému tvojho myslenia. Začneš vidieť rôzne udalosti i náročné situácie inými očami a naučíš sa ich inak vnímať, prijímať a spracovávať.
Život nám či chceme alebo nie prináša stále nové výzvy a skúšky, ale vďaka dlhodobej, vedomej práci na sebe im vieme úspešne čeliť.