Zamysleli ste sa v poslednej dobe nad tým, čo pre vás znamená úspech?
Spájať ho môžeme s pracovným aj osobným životom a definovať ho ako mieru dosahovania cieľov, vízií a predstáv. Niekedy sa však necháme pohltiť povinnosťami, životným tempom a potrebami okolia natoľko, že zabudneme na to, čo chceme my.
Ako zadefinovať svoje ciele, naplánovať konkrétne kroky, realizovať ich v čase, využívať dostupné zdroje a pravidelne hodnotiť svoju efektivitu – to všetko môžeme urobiť spoločne cez techniky SMART či IKIGAI, ktoré vám pomôžu “upratať” vaše vnútorné stratégie.
Vykročte na cestu k úspechu a vlastnej spokojnosti
Stretnúť sa môžeme osobne alebo online formou skupinového tréningu, teamového workshopu alebo individuálneho poradenstva.