Slušnosť nič nestojí. Môže pritom priniesť veľké zisky tak jednotlivcovi, ako aj firme.
B. C. Forbes

Nemožno pochybovať, že tento úspešný milionár mal pravdu. Slušnosť, zdvorilosť a príjemné vystupovanie sú kľúčom k úspechu vo všetkých oblastiach. Na to, aby sme sa s ľahkosťou a prirodzenosťou pohybovali v rôznych situáciách slúži súbor jednoduchých pravidiel nazývaný etiketa. Treba však vedieť, že moderný biznis protokol sa od nich v mnohom líši a má vlastné pravidlá, ktoré je potrebné poznať.

Ako teda docieliť

…aby sa ľudia v našej prítomnosti cítili dobre, aby boli s nami radi a naopak, aby sme my boli radi s ľuďmi?

…aby sme sa cítili dobre v neformálnych i formálnych spoločenských situáciách?

…aby sme v hlave neriešili vidličky a manžetové gombíky, ale aby sme mohli byť sami sebou?

…aby sme bez obáv vykročili na pracovný pohovory či dôležité stretnutie?

…aby sme sa vedeli vhodne obliecť na každú príležitosť?

Na tomto skupinovom či firemnom vzdelávaní získate benefity, ktoré vám prinesú istotu vo všetkých spoločenských podobách.

Obsah vzdelávania:

1. Základy spoločenského protokolu včera a dnes

2. Vybrané všeobecné štandardy slušnosti

3. Biznis protokol

4. Zásady dress codu

5. Modelové situácie