Ako inšpirovať, motivovať a strategicky viesť zamestnancov tak, aby efektívne plnili svoje úlohy?

Ako dosiahnuť, aby prijali firemné hodnoty, vizie a ciele za svoje?

Ako sa stať rešpektovaným a úspešným lídrom?

Seminár je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií riadiacich zamestnancov a manažérov. Zameriame sa nielen na osobnostné predpoklady dobrého lídra, ale aj na výber vhodného riadiaceho štýlu, spôsoby vedenia, riešenie krízových situácií, vytváranie vhodnej pracovnej atmosféry a pracovných podmienok.