Ako rozvíjať nielen svoju odbornú, ale aj celkovú úroveň?
Ako rozšíriť svoje základné penzum o komunikačné a sociálne zručnosti?
Ako zavádzať nové formy prezentácie, ktoré vás odlíšia od ostatných?


Suverénne, presvedčivé vystupovanie a osobná príprava v rovine verbálnej ale aj neverbálnej kvality vám umožní kultivovane a efektívne komunikovať, čo je dnes základnou požiadavkou každého zamestnávateľa a rozhodujúcim faktorom vašej úspešnej kariéry. Tento kurz je zostavený ako osobná príprava v teoretickej a praktickej rovine a vy budete vďaka nemu pôsobiť sebavedome, fundovane a rozhodne.