Keď chceme byť odolní voči vírusom, dáme sa zaočkovať alebo jeme vitamíny.

Ako však získať duševnú imunitu tak, aby sme boli odolní v konfrontačných či stresových situáciách?

Vyvíjanie psychického nátlaku, neustále nároky okolia a postupné zatláčanie vlastnej vôle do úzadia dokáže človeku zatemniť realitu, zasiahnuť jeho psychický a fyzický stav, obrať jeho život o schopnosť tešiť sa a byť šťastný.

Tento zážitkový seminár vás pomocou techník sebaovládania a vnútornej stability naučí správne reagovať, vybudovať v sebe prirodzenú rovnováhu a upevniť duševnú silu.