Konflikty sú prirodzenou súčasťou každodennej reality, no napriek tomu vás neustále prekvapujú a zraňujú?

Neviete v konfrontačnej situácii racionálne reagovať a neovládate svoje emócie?

Tento seminár je zameraný na nácvik emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na voľbu stratégií a samotného procesu riešenia konkrétnych životných situácií.