Výskumy preukázali, že ľudia sú motivovaní a povzbudzovaní v pracovnom prostredí 4 spôsobmi:

  1. Finančné ohodnotenie
  2. Čas a pozornosť
  3. Pomoc pri práci
  4. Slová ocenenia

Pre mňa najviac znamenajú práve slová ocenenia: