To bola téma, ktorú som si pripravila ako Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Prečo? Pretože otázku osobnej spokojnosti sa snažím otvárať pri každej prednáškovej či vzdelávacej téme, v ktorej to je aspoň trochu možné. Páči sa mi to zamyslenie v tvárach ľudí, ten aha-moment, keď si uvedomia, že ich šťastie závisí len od nich, že im ho neprinesie osud, vesmír, karma, iný človek…ale že prichádza zvnútra.