Za každým ľudským konaním je ÚMYSEL,
za každým úmyslom je MYŠLIENKA
a za každou myšlienkou je kľúčové SLOVO…
Už v období antiky ľudstvo vedelo, akú nesmiernu silu má práve slovo. Aj v súčasnosti je veľmi populárnou transformačnou metódou napr.”neurolingvistické programovanie”, ktoré práve cez slová programuje naše myslenie a mení prístup k životu.
Ja mám pre vás na ukážku pripravenú malú výzvu:
V tejto osemsmerovke je ukrytých množstvo slov. Vy nájdite prvé tri, hneď si ich zapíšte a umiestnite na viditeľnom mieste
Počas budúceho týždňa si ich neustále opakujte, používajte ich pri komunikácii, pracujte s nimi.
Na konci týždňa si poskytnite spätnú väzbu, či v súvislosti s týmito slovami nastala vo vašom osobnom alebo pracovnom živote nejaká zmena, či ste počas týchto dní nezažili nové zážitky a či ste sa na niektoré situácie nezačali pozerať z iného uhla.
Dúfam, že som vás inšpirovala a budem rada, ak mi o tom napíšete