Nezaradené

Ukážka niektorých inovačných a aktualizačných vzdelávaní:

Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. Január. | Inšpirácia.live (inspiracia.live) JANUÁR. Myšlienkové mapy v školskej praxi. Základné školy – prvý a druhý stupeň. Stredné školy. | Inšpirácia.live (inspiracia.live) Január. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. | Inšpirácia.live (inspiracia.live) Rozvoj reziliencie v školskom prostredí. | Inšpirácia.live (inspiracia.live) Marec. Kritické myslenie […]

Ukážka niektorých inovačných a aktualizačných vzdelávaní: Read More »

Viete, čo je mentoring?

Mentoring je zámerný rozvíjajúci sa vzťah medzi skúsenejšou osobou, ktorá pomáha niekomu ďalšiemu vybudovať profesionálny alebo osobný život. Vzniká medzi nimi vzájomná dôvera, ktorá buduje rovnocenný vzťah, podľa stanovených pravidiel. Nie je to žiadne doučovanie, konzultácia ani koučing. Môžeme to nazvať profesionálnym partnerstvom, ktoré sa dá využiť v akademickom alebo pracovnom živote. Ďakujem ALKP- Asociácia

Viete, čo je mentoring? Read More »

Keď sa práca vydarí

Keď sa práca vydarí :))) s Inšpirácia- EDU DAYZážitkové aktualizačné vzdelávanie pre kolektív základnej školy z Púchova.Lektorka Mgr. Renáta Taligová V Inšpirácií sme dnes otvorili aktualizačné zážitkové vzdelávanie s kolektívom základnej školy.Psychohygiena, stres menežment, psychická odolnosť.Témy vhodné na štart nového školského roka.Témou účastníkov sprevádza lektorka Renáta Taligová. ĎAKUJEME a tím Inšpirácia – EDU DAY sa

Keď sa práca vydarí Read More »

„ŠŤASTIE (alebo SPOKOJNOSŤ?) JE OSOBNÝM ROZHODNUTÍM„

To bola téma, ktorú som si pripravila ako Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov. Prečo? Pretože otázku osobnej spokojnosti sa snažím otvárať pri každej prednáškovej či vzdelávacej téme, v ktorej to je aspoň trochu možné. Páči sa mi to zamyslenie v tvárach ľudí, ten aha-moment, keď si uvedomia, že ich šťastie závisí len od

„ŠŤASTIE (alebo SPOKOJNOSŤ?) JE OSOBNÝM ROZHODNUTÍM„ Read More »

Myšlienkové domino

Poznáte to: príde počiatočná myšlienka, neraz znepokojivá či negatívna, a následné premýšľanie už naberá vlastný smer bez toho, aby sme si to uvedomili. Vzniká tak nastavený vzorec neproduktívneho myslenia, ktoré zbytočne živíme a točíme dookola. Takéto zacyklené myslenie nás oberá o energiu, čas a schopnosť vnímať malé každodenné radosti… Dobrá správa je, že tak ako

Myšlienkové domino Read More »

Prečo je sebaľútosť náš najväčší nepriateľ

V živote sa nám nedejú len dobré veci. Je to tak, či chceme, alebo nie… Vtedy sa často dostaneme do stavu sebaľútosti, prežívame pocity krivdy, nespravodlivosti, nepochopenia, obviňujeme okolie a neraz i sami seba, kladieme si otázku “Prečo práve ja?”… Sme zacyklení v takomto myslení a nevieme z neho von. Namiesto toho, aby sme hľadali

Prečo je sebaľútosť náš najväčší nepriateľ Read More »

Synchronicita

SYNCHRONICITA je ako zrkadlo. Pre čokoľvek sa úprimne rozhodneme, alebo čomu úprimne veríme, to sa nám v tomto zrkadle odrazí späť. Nedávno som natrafila na teóriu synchronicity a jej jednoduchá podstata ma uchvátila. Synchronicita vychádza v ústrety tým, ktorí v ňu veria. Funguje na princípe vnútorného nasmerovania myšlienok a následne krokov vedúcich k želanému stavu.

Synchronicita Read More »